top of page
Lumio logo

Interaktiv pedagogisk programvare

Aktive elever

Hva er Lumio?

Lumio by SMART er en pedagogisk programvare som inviterer til aktiv elevdeltakelse gjennom interaktive oppgaver, spill og aktiviteter. Lag presentasjoner med gode verktøy for læring, variasjon og individuell tilpasning.

Inviter elevene til aktiv deltakelse

Gi elevene mulighet til å være delaktige og interagere med innholdet fra egne enheter - enten dere er samlet i klasserommet eller bruker læringsopplegg fra Lumio til hjemmearbeid og selvstendige arbeidsøkter. 

Alt arbeid lagret i skyen

Lumio by SMART er et skybasert program. Det betyr at du slipper å laste ned et program for å ta i bruk det pedagogiske verktøyet - verken når du produserer eller gjennomfører læringsopplegget ditt sammen med elevene.

Verktøy for læring, variasjon og tilpasning for elever på alle klassetrinn

bottom of page